Projekt SIERRA

Pierwszy z 6 etapów innowacyjnego programu szkoleniowego o charakterze 37 tygodniowego makrocyklu treningowego.
Projekt zapewnia zawodnikowi 15 specjalizacji wspierających jedną główną jaką jest PIŁKA NOŻNA.
Akademia jako jedyna w Polsce zrzesza specjalistów z 15 wybranych dziedzin, gwarantujących zawodnikowi kompleksowy rozwój w 3 sferach: CIAŁO, UMYSŁ I DUCH SPORTU.

Dowiedz się więcej

Półkolonie piłkarsko – tenisowe

Zapisy już rozpoczęte

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 5-12 lat do udziału w półkoloniach
piłkarsko
 tenisowych.
Na dzieci czekają liczne atrakcje, terningi specjalistyczne z wybranych dziedzin
oraz szeroki wachlarz gier i zabaw.

Półkolonie piłkarsko – tenisowe

Akademia Treningu Mistrzowskiego

PIŁKĘ NOŻNĄ TRENUJE WIELE OSÓB, ALE PIERWSZY RAZ W HISTORII POLSKIEJ PIŁKI POJAWIA SIĘ PROGRAM INNOWACYJNY, POTRZEBNY I WYCZEKIWANY. POTWIERDZAJĄ TO SPECJALIŚCI: TRENERZY, PEDAGODZY, WYCHOWAWCY, RODZICE, A TAKŻE SAMI ZAWODNICY.

Dowiedz się więcej

Akademia Mistrzowska TV

AM TV to kanał sportowo – edukacyjny ukazujący zaangażowania młodych adeptów piłki nożnej, proces poświęceń oraz wyrzeczeń na drodze do realizacji swoich piłkarskich marzeń i celów.

Dowiedz się więcej

Akademia mistrzowska

Akademia, która nie jest klubem piłkarskim, a profesjonalną jednostką organizacyjną prosperującą w sferze sportu ze specjalizacji piłka nożna. Akademia zapewnia możliwość uczestniczenia w wielu innowacyjnych formach gier i zabaw z różnych dziedzin sportu, a także możliwość uczestniczenia w turniejach oraz profesjonalnych programach szkoleniowych na poziomie rekreacyjnym, zawodowym, profesjonalnym i ogólnoświatowym.

Celem Akademii jest zapewnienie dzieciom i młodzieży, ale także dorosłym szerokiego wachlarzu mniejszych i większych wydarzeń sportowych o charakterze sportowo-edukacyjnym, pozwalającym zarówno na rozwój pasji, jak i wprowadzenie do niezwykłego świata sportu.

Misją Akademii jest wychowywanie przez sport oraz wprowadzanie wartości dodatniej do polskiego szkolnictwa piłkarskiego i przybliżenie młodych sportowców do realizacji swoich piłkarskich celów.

Metodą wykorzystywaną przez Akademię jest świadome i samowolne wprowadzenie pozytywnych, budujących i rozwijających elementów, nawyków i przekonań przybliżających zawodników do obranych celów, a tym samym stopniowe redukowanie tych destrukcyjnych, negatywnych i odciągających ich swoich marzeń. W tym celu, Akademia przygotowała autorską i innowacyjną filozofię, metodę i narzędzia mające na celu wprowadzenie profesjonalizacji do polskiego szkolnictwa piłkarskiego.

Półkolonie piłkarsko – tenisowe

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 5-12 lat do udziału w półkoloniach piłkarsko-tenisowych organizowanych przez Akademię Mistrzowską. Na dzieci czekają treningi specjalistyczne z piłki nożnej, tenisa ziemnego oraz szeroki wachlarz dodatkowych atrakcji, a także gier i zabaw.

Akademia, jako jedyna Akademia w Polsce, skupia się nie tylko na zapewnieniu radosnych wspomnień i nawiązaniu nowych znajomości, ale wychowuje przez sport poprzez wprowadzenie innowacyjnego i autorskiego programu o nazwie Xfactors, dzięki czemu każdy dzień ma swój temat przewodni.

Półkolonie piłkarsko – tenisowe

Akademia Treningu Mistrzowskiego

Jest to Akademia oferująca spersonalizowany i innowacyjny program szkoleniowy skierowany do młodych adeptów piłki nożnej w wieku 9 – 18 lat, dla których piłka nożna jest pasją. Akademia nie jest klubem piłkarskim, a profesjonalnym treningiem uzupełniającym o profilu sportowo – edukacyjnym zrzeszającym specjalistów z wybranych dziedzin rozwijających zawodnika w 3 sferach: Ciało, Umysł i Duch Sportu.

Misją Akademii jest wyrównanie szans młodych zawodników do współzawodnictwa na poziomie profesjonalnym, zawodowym i ogólnoświatowym.

Więcej o Akademii

Akademia Mistrzowska TV

AM TV to kanał sportowo – edukacyjny ukazujący zaangażowania młodych adeptów piłki nożnej, proces poświęceń oraz wyrzeczeń na drodze do realizacji swoich piłkarskich marzeń i celów.

Jest to miejsce, gdzie tworzymy wywiady z ludźmi związanymi z piłką nożną, zarówno dla młodych, aspirujących zawodników do bycia profesjonalnymi piłkarzami, jak i tych już profesjonalnych mogących być wzorem dzieląc się wiedzą i doświadczeniem zawodowym dla młodszych.

Więcej o AM TV

URODZENI PO TO, ABY SIĘ WYRÓŻNIAĆ.