Indywidualne prowadzenie zawodnika

Profesjonalizacja programu szkoleniowego dla młodych adeptów piłki nożnej (10-17 lat)
przynależnych do swoich klubów piłkarskich.

22 OS. KADRA SPECJALISTÓW - 20 SPECJALIZACJI UKIERUNKOWANYCH NA PIŁKĘ NOŻNĄ

Holistyczny rozwój w 3 sferach: CIAŁO - UMYSŁ - DUCH SPORTU

Zobacz, co zapewniamy!

Jedyna taka akademia w Polsce

Akademia Treningu Mistrzowskiego - Jedyna Akademia w Polsce zapewniająca zindywidualizowane prowadzenie młodego adepta piłki nożnej na drodze do realizacji jego wybranego celu piłkarskiego. Akademia nie jest klubem piłkarskim, a jednostką holistycznie kształtującą rozwój zawodnika w 3 sferach Ciało, Umysł, Duch Sportu.

Celem Akademii jest wprowadzenie poziomu szkolnictwa piłkarskiego zawodnika na poziom profesjonalny
poprzez zapewnienie m.in. 20 specjalizacji ukierunkowanych na jedną główną, jaką jest piłka nożna.

 

Nasze wartości opierają się na trzech fundamentach

PASJA

Wierzymy, że to pasja rodzi profesjonalizm i jest ona najlepszą drogą do jego osiągnięcia. Każdy człowiek ma prawo do podążania za swoim szczęściem, dlatego współpracujemy z zawodnikami pełnymi pasji do piłki nożnej oraz nastawionymi na rozwój.

WYTRWAŁOŚĆ I SAMODYSCYPLINA

Uważamy, że tylko poprzez wyznaczenie najambitniejszego celu człowiek gotowy jest do trwałych poświęceń i wyrzeczeń, a wartościami, którymi wyróżniają się bohaterowie własnego życia to wytrwałość i samodyscyplina na drodze do realizacji celów.

MOŻESZ BYĆ, KIM CHCESZ

Pragniemy krzewić u zawodników ich własną wyjątkową wartość jako jednostki, zapewniać im odpowiedni program szkoleniowy oraz środowisko do kreowania własnego „JA” aby mogli tworzyć się takimi, jakimi chcą być w przyszłości. Zawodnicy muszą pamiętać, że piłka nożna to sport drużynowy, ale aby osiągnąć poziom profesjonalny należy skupiać się na swoim indywidualnym rozwoju.

Więcej o Akademii

PRZEZ PASJĘ DO PROFESJONALIZMU