Akademia Treningu Mistrzowskiego

Akademia Treningu Mistrzowskiego

PRZEZ PASJĘ DO PROFESJONALIZMU

ATM – AKADEMIA NIE JEST KLUBEM PIŁKARSKIM

Akademia Treningu Mistrzowskiego - Jedyna Akademia w Polsce zapewniająca zindywidualizowane prowadzenie młodego adepta piłki nożnej na drodze do realizacji jego wybranego celu piłkarskiego. Akademia nie jest klubem piłkarskim, a jednostką holistycznie kształtującą rozwój zawodnika w 3 sferach Ciało, Umysł, Duch Sportu.

Misja - wyrównanie szans

Misją Akademii jest wyrównanie szans młodych adeptów do współzawodnictwa na poziomie profesjonalnym, zawodowym i ogólnoświatowym.

Dla kogo?

  • z celami i marzeniami piłkarskimi na poziomie profesjonalnym
  • wykazującymi się postawą na rozwój
  • w wieku 10-17 lat
  • przynależnymi do klubów piłkarskich

Filozofia - 3 elementy

Filozofia - Akademia Treningu Mistrzowskiego

Według naszej filozofii, aby zwiększyć szansę na wprowadzenie zawodnika na poziom profesjonalny
niezbędnym jest oddziaływanie trzech współpracujących ze sobą elementów:

  • Rodzica/Opiekuna, który jest specjalistą od wychowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa, opieki i miłości dziecku.
  • Trenera/Klubu, którzy są specjalistami od nauki gry w piłkę nożną.
  • ATM, która zapewnia zindywidualizowany trening uzupełniający oparty na holistycznym podejściu.

METODA – WTM

WTM (Wytrzymałościowy Trening Mistrzowski) polega na całościowym, rozległym i wszechstronnym rozwoju młodego zawodnika za pomocą holistycznego podejścia bazującego na uświadamianiu oraz wprowadzeniu do jego codziennego planu dnia elementów, nawyków i przekonań przybliżających do założonego piłkarskiego celu.

NARZĘDZIA – SPRAWDŹ CO ZAPEWNIAMY:

Dowiedz się więcej, kliknij w:
Co zapewniamy?