Co zapewniamy?

Zapewniamy:

 • Rozwój PASJI na poziomie profesjonalnym
 • Indywidualne prowadzenie zawodnika
 • Holistyczny rozwój zawodnika w 3 sferach: Ciało-Umysł Duch Sportu
 • Trening uzupełniający o charakterze innowacyjnym i profesjonalnym
 • 20 specjalizacji ukierunkowanych na piłkę nożną
 • 22 osobowa kadra specjalistów
 • Zajęcia w soboty 16:30-20:00 - MRKS Gdańsk, ul Załogowa

Ponadto zapewniamy:

 • Indywidualna konsultacja 1x w tygodniu
 • Dziennik Mistrza
 • Elektroniczny Dziennik Mistrza
 • Obserwacja zawodnika podczas meczu ligowego
 • Zindywidualizowany codzienny plan dnia zawodnika
 • Analiza procesu rozwojowego zawodnika
 • Wychowanie przez Sport
 • Aplikacja mobilna
 • Mentoring
 • Odpowiednie zaplecze treningowe
 • Profil sportowo-edukacyjny
 • Zachowanie pełnej przynależności i tożsamości klubowej zawodnika

A także:

 • Charakter zajęć w ciszy, spokoju i skupieniu
 • Wprowadzenie zawodnika na wyższy pułap fizyczny, intelektualny oraz mentalny
 • Wprowadzenie elementów edukacji dla przyszłych studentów szkół wyższych, takich jak: AWFiS, GUMED itp.
 • Obserwacja zawodnika podczas meczu ligowego